PROAKTIVNÍ ŘEŠENÍ

Zaměřujeme se na proaktivní řízení rizik a předcházení vzniku bezpečnostních incidentů a krizových situací.